ឈ្មោះយីហោ៖ BigsweetyMaterial: ChiffonStyle: CasualSilhouette: LoosePattern ប្រភេទ៖ SolidSleeve ប្រវែង (សង់ទីម៉ែត្រ)៖ HalfDecoration: NONEDresses ប្រវែង៖ នៅលើជង្គង់, MiniSleeve: Batwing SleeveWaistline: …
ប្រដាប់បង្វិល